Αναλυτική γραφολογία

Το άτομο βρίσκεται στο επίκεντρο της Γραφολογικής επιστήμης ως οντότητα με μοναδικά χαρακτηριστικά. Κλειδί για την ερμηνεία των χαρακτηριστικών αυτών αποτελεί το αποτύπωμα της μελάνης στο χαρτί. Η γραφή εάν και έχει ως αφετηρία συγκεκριμένα πολιτισμικά μοντέλα, διακρίνεται από αυτοματισμό και μοναδικότητα. Δεν είναι όμως στατική εξελίσσεται και επηρεάζεται από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες.

Μέσα από την εξέταση της γραφοκινητικής δραστηριότητας επιτυγχάνεται η πολυεπίπεδη ανάλυση της γραφής η οποία οδηγεί στην κατανόηση όχι μόνο του εαυτού στο πλήρες φάσμα του αλλά  και του τρόπου με τον οποίο μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι, συμβάλλοντας καίρια ως προς το «γνῶθι σαὐτόν» καθώς είναι σε θέση να παρουσιάσει ακόμη και στοιχεία της προσωπικότητας των οποίων την ύπαρξη αγνοούμε ως γράφοντες.

Αξιολόγηση ωρίμανσης παιδιών και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών
Γραφολογικό – Ψυχολογικό πορτραίτο
Διάγνωση συμβατότητας συντρόφων ή συνεργατών
Συμβουλευτική επιχειρήσεων για την επιλογή προσωπικού

Copyright 2018 Graphoanalysis.gr

Developed by Ilias Benetos